6., 13., 20., 27. novembrī Latvijas ražotāju tirdziņš Imantā

6. novembrī Lauku labumu tirdziņš Imantā no plkst. 9.00 līdz 15.00

Aicinām pievienoties amatniekus un mājražotājus pa t. 29256609 vai 29515249, e pasts: sarmite5588@inbox.lv